Θα θέλατε να έχετε μια εταιρεία, αλλά δεν χρειάζεστε ένα μόνιμο γραφείο;

Με αυτή την υπηρεσία θα εξοικονομήσετε το κόστος της ενοικίασης του γραφείου και επίσης το μισθό ενός βοηθού.

Ένα γραφείο/μαγαζί είναι εξίσου σημαντικό με την Λογιστική και τη σωστή διαχείριση μιας εταιρείας.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βρείτε τόσο ένα γραφείο όσο και προσωπικό για την εταιρεία σας.

Ξέρουμε πολύ καλά ότι το να ζούμε σε μια χώρα που δεν μιλάμε την γλώσσα είναι δύσκολο, ειδικά όταν οι αρχές έχουν ως πρώτη γλώσσα επικοινωνίας τη τοπική γλώσσα.