Θα σας βοηθήσουμε στην ίδρυση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

Θα σας συνοδεύσουμε καθ ‘όλη τη διαδικασία, θα σας προσφέρουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες και μαζί θα αξιολογήσουμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Στην πρώτη μας συνάντηση θα μιλήσουμε λεπτομερώς για το επιχειρηματικό σας σχέδιο, θα υποδείξουμε τα έγγραφα που θα χρειαστούν για να ιδρυθεί η εταιρεία και μετά που θα μας πείτε το όνομα της εταιρείας που θέλετε θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο

Από τη στιγμή που θα έχετε τα απαραίτητα έγγραφα θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την εγγραφή της νέας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Θα χρειαστεί περίπου μία εβδομάδα για να λειτουργήσει και να εμφανιστεί στο Εμπορικό Μητρώο Εταιρειών.

Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας στη Τσεχία είναι 1Kc, αλλά συνιστούμε μεγαλύτερο μετοχικό κεφάλαιο λόγω εικόνας της εταιρείας και επαγγελματισμού.

Η ίδρυση της τσεχικής εταιρείας μαζί μας είναι εύκολη

Η υπηρεσία μας για τη δημιουργία ενός s.r.o. περιλαμβάνει όλα όσα μπορείτε να ζητήσετε, και συγκεκριμένα:

Επαγγελματικές Συμβουλές

Προετοιμασία Εγγράφων

Εγγραφή της εταιρείας στο δικαστήριο

Καταγραφή των επιλεγμένων εμπορικών δραστηριοτήτων

Ανοιγμα τραπεζικού λογαριασμού

Λογιστική

Η τιμή για τη σύσταση της εταιρείας ποικίλλει ανάλογα με τις πρόσθετες υπηρεσίες που θα ζητήσει ο πελάτης. Η τιμή με έναν μόνο συνέταιρο, με όλες τις συμβουλές και την προετοιμασία της αρχίζει στα 1.000 ευρώ.

Πρόσθετες πληροφορίες για τους αλλοδαπούς όσον αφορά την εγκατάσταση της εταιρείας στην Τσεχική Δημοκρατία:

Οι αλλοδαποί πολίτες μπορούν να έχουν μια τσεχική εταιρεία χωρίς πρόβλημα. Προκειμένου να ιδρυθεί η εταιρεία, η μόνιμη ή προσωρινή διαμονή δεν απαιτείται στη Δημοκρατία της Τσεχίας σε αντίθεση με άλλες χώρες.

Η μόνη προϋπόθεση είναι να έχει καθαρό ποινικό μητρώο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για το άνοιγμα μιας κεφαλαιουχικής εταιρείας στην Τσεχική Δημοκρατία:

ένα έγγραφο ταυτότητας με τη φωτογραφία, που εκδίδεται από την κυβέρνηση – δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο

η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του χώρου όπου θα βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας με την καταχώρηση της εν λόγω διεύθυνσης στο μητρώο της Εταιρείας ως επίσημο καταστατικό της εταιρείας. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε μπορούμε να σας προσφέρουμε και αυτή την υπηρεσία.

Εάν αποφασίσατε να ανοίξετε μια τσεχική εταιρεία χρησιμοποιώντας την υπηρεσία μας καλέστε μας στο +30 773 683 871 ή στείλτε μας ένα email στο info@poliglossa.cz.