θέλετε να ανοίξετε μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (s.r.o.) στην Τσεχία;

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ποιος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας για συμβουλές και σε ποιες καταστάσεις θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες οι συμβουλές μας;

Σκέφτεστε να επεκτείνετε την επιχείρησή σας και θα θέλατε να μάθετε ποιες είναι οι απαιτήσεις για τη λειτουργία του συγκεκριμένου τομέα;

θα θέλατε να ενοικιάσετε ένα χώρο αλλά δεν γνωρίζετε την τσεχική αγορά και δεν ξέρετε πού και πώς να κάνετε αναζήτηση.

Μπ Μπορούμε να αναλάβουμε τις δραστηριότητές σας στην Πράγα και στην υπόλοιπη Τσεχία. Διαχειριζόμαστε την επικοινωνία με τα δημόσια γραφεία, το συστημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο DataBox, με τα σχετικά γραφεία για να εξασφαλίσουμε την επιβεβαίωση προσωρινής ή μόνιμης διαμονής. Μπορούμε επίσης να σας βοηθήσουμε στην έκδοση νέας άδεια οδήγησης καθώς επίσης και σε πολλά άλλα απαραίτητα έντυπα.

Εάν δεν χρειάζεστε ένα μόνιμο γραφείο μπορούμε να προσφέρουμε την υπηρεσία ‘’έδρα εταιρείας’’, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής εισερχόμενης αλληλογραφίας σάρωσης και αποστολής.


Προσφέρουμε μεταφραστικές υπηρεσίες από / προς την Τσεχική, Αγγλική και Σλοβακική, Ιταλική, πάντα σε συνδυασμό με την Ελληνική γλώσσα.


Συστήνουμε  μια Εταιρεία στη Τσεχια