Κάθε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που είναι εγγεγραμμένη στη Τσεχία πρέπει, σύμφωνα με το νόμο, να τηρεί το σύστημα διπλογραφικής λογιστικής. Προσφέρουμε τη διαμεσολάβηση της λογιστικής σας μέσω των Τσέχων λογιστών μας με τους οποίους συνεργαζόμαστε και επομένως όλη η επικοινωνία να πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα για τη δική σας διευκόλυνση.

Οι λογιστικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Εγγραφή της εταιρείας στο τσεχικό μητρώο επιχειρήσεων

Επικοινωνία με δημόσια γραφεία μέσω του καταχωρημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομικού (DataBox) Επεξεργασία μισθοδοσίας των εργαζομένων

Καταγραφή βιβλίων και λογιστικών εγγράφων

Προετοιμασία ετήσιας φορολογικής δήλωσης

Το ποσό  εξαρτάται από τον αριθμό των αντικειμένων στα βιβλία και τις πρόσθετες υπηρεσίες που απαιτούνται. Η τιμή θα προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε εταιρείας χωρίς να πληρώνετε για κάτι που δεν χρειάζεστε.